— Kokonaisvaltaista hoitoa stressiin ja ahdistukseen —  

Ihmisen keho on viisas. Kehomme fyysinen ja henkinen oireilu ovat viestejä. Kuuntelemalla niiden sanottavaa voi vapautua oireista ja saada muutosta kevyempään, tasapainoisempaan elämään.

Helposti ohitamme oireet. Emme kuuntele tarpeitamme ja tunteitamme. Ne jäävä tunnistamatta ja ilmaisematta. Näin ne kuormittavat kehoa ja mieltä sekä heijastuvat ihmissuhteisiin ja suhteeseen itsemme kanssa.

Kun löytää yhteyden sisimpään, sydämeen, voi alkaa ohjautua sisimmästä käsin ja elämästä tulee oman näköistä. Luovuus, intuitio, kyky olla läsnä ja ilmaista tunteita lisääntyvät.

Pelot, häpeä, syyllisyys, riittämättömyyden tunteet ja anteeksiantamattomuus kuormittavat sisintä. Kohtaamalla totuuden itsestä ja elämästään, sisäinen rauha sekä levollisuus voivat kasvaa. Tarve hallita ja kontrolloida elämää vähenee. Luottamus elämään syvenee. 


Sairaus, oire, kriisi ja haasteet ovat mahdollisuuksia muutokseen. 

Kohtaamalla ja työstämällä elämän sekä itsensä eri puolia, itsetuntemus ja itseluottamus kasvavat. Uskallan elää rohkeampaa ja omannäköistä elämää.


Elämä voi olla toisten odotusten ja toiveiden mukaan elämistä. Tällöin elämä on ulkoa ohjautuvaa. Pysähtymällä oman elämänsä ja itsensä äärellä, voi tunnistaa ja tiedostaa tukahdutettuja tunteita ja täyttämättömiä tarpeita.

On tärkeää tulla kuulluksi ja nähdyksi kaikkine puolineen ja tunteineen.

Kohtaamalla elämän tuomia haasteita ja ristiriitoja voi vapautua niistä ja päästä elämässä eteenpäin. Vapautumalla menneisyyden taakoista voi elää tässä hetkessä.

Luottamuksellisessa ja hyväksyvässä suhteessa voi työstää raskaita kokemuksia ja elämän tuomia ristiriitoja.

© 2021 HELSINKI/HYVINKÄÄ. Y-TUNNUS 1702858-7 Tmi Tukia Annikka
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!